Administratiewe aanhoudingJy kan jou kennis te deel deur die verbetering van dit volgens die aanbevelings van die ooreenstemmende projekte

Die nakoming van die wet is verseker deur die administratiewe bevel

Administratiewe aanhouding toelaat om in stand te hou in’n geslote plek, ‘n vreemdeling wat is die onderwerp van’n skorsing besluit, hangende sy gedwonge verskuiwing