Die reg van prestasie toegepas word om maatskappye in die moeilikheid - wet Kursus