Grammatika: Hierdie, daardie, wat isLeer om die engelse Taal: tye, byvoeglike naamwoorde en bywoorde, voorwaardelike klousules, modale werkwoorde