Die proses van geregtelike nedersetting: die lot van die krediteure — Assistent-reg

Die wetlike agent het die gesag om op te tree namens en in die kollektiewe belang van die skuldeisers. Dit sal nooi om die skuldeisers te verklaar hul eise, check hul bedrag en dan versamel hul menings oor die voorstel van die nedersetting wat deur die administrateur en die leier. As die wetlike agent nie behoorlik staat sy doel, enige skuldeiser, vanaf die tyd dat hy aangestel as bestuurder, het die vermoë om op te tree in die kollektiewe belang van die skuldeisers. Dit is slegs moontlik nadat dit gestuur is om die proxy’n instelling in die koshuis gebly het